Parohia  ,,Naşterea Maicii Domnului Petreşti

 

 

         Parohia "Naşterea Maicii Domnului" din satul Petresti, comuna Vânători,  Protoieria  II, judeţul Vrancea, este aşezată în partea de  nord-est al oraşului Focşani, regiune  traversată de D.J. 204 E. Numele satului Petreşti este dat după  un arendaş cu numele  Petrescu.

       Teritorial face parte din ţinutul  Putna, care a luat fiinţă odată cu organizarea de stat al  Moldovei pe la 1482. Străvechi pământ românesc, Vrancea constituie o punte între cele trei provincii istorice româneşti: Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.

        Numele “Vrancea” este întâlnit pentru prima dată într-un document în limba latină (2 iulie 1431) sub forma de „Varancha”,  arată renumitul istoric C.C. Giurescu. Savantul şi istoricul  B.P. Haşdeu crede că „este de origine traco-dacică venit de la vrană-pădure, munte sau chiar topicul „vran” care înseamnă munte”. Domnul învăţat al Moldovei, Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei   considera că "a doua republică, dar mai mică din Moldova, este Vrancea din ţinutul Putnei”.

        Judeţul Vrancea, inclus în teritoriul ţinutului Putna de altădată, a aparţinut înainte de anul 1475 Munteniei, care-şi întindea hotarul până în apropiere de Bacău. Mai târziu, Moldovei  i se adaugă„ Ţara Vrancei”, care s-a bucurat totuşi de privilegii şi libertăţi speciale, iar după anul 1482, în urma luptelor dintre Ştefan cel Mare şi domnii Munteniei, ţinutul Putna se extinde până la apa  Milcovului, unde, după mai bine de 20 ani de neînţelegeri dintre domnitorii munteni şi domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, se statorniceşte hotarul dintre cele două ţări surori. Ţinutul Putna şi apoi judeţul cu acelaşi nume a inclus parţial teritoriul actual, care era împărţit în  ocoale conduse de o căpitănie  apoi de zapcii, vornici şi mai târziu de pârcălabi.

    Ca teritoriu, locul unde se află acum satul este cunoscut mai întâi ca loc arabil bun pentru  butaşii de viţă de vie, aşa cum  este istorisit  într-o monografie a satului Sîrbi    ,, De la descălecare până azi”.  Când viile erau infectate şi  distruse de filoxeră,   între anii 1889 şi 1903, au luat fiinţă primele pepiniere, printre care şi cea de la Petreşti-Putna. Aici se urmărea adaptarea şi comportarea soiurilor străine ca şi a hibrizilor importaţi din Franţa. Tot atunci s-a pus problema creşterii numărului specialiştilor români şi colaborarea lor cu cei francezi. S-au publicat o serie de lucrări de specialitate, iar în “Calendarul pentru bunul gospodar”, specialiştii, printre care şi ing. Ion Ionescu de la Brad,  transmiteau sătenilor cunoştinţe agricole.

     Satul Petreşti, moşie a statului pe teritoriu comunei Jorăşti,  a luat fiinţă în anul 1883. Locul unde este aşezat şi împrejurimile au fost stăpânite de o mănăstire de călugări  de la Mera, care au fost arendate între anii 1888-1892 cu suma de 23.150 lei. În 1892  a fost parcelată în loturi şi vândută ţăranilor de către Ministerul  Domeniilor.

     Satul  are la origini  locuitori  din mai multe sate ( Mera, Jariştea, Andreiaşu, Vulturu, Pădureni Panciu, etc.) . În anul 1878, când s-a pus în aplicare articolul VI din Legea rurală, adoptată în timpul domnitorului Al. I. Cuza, la 7 octombrie 1864, la propunerea lui M. Kogălniceanu, se hotăra ca toţi sătenii aflaţi "sub steaguri să fie împroprietăriţi - cei ce făcuseră clacă înainte de a pleca în armată să primească pământ ca orice clăcaş, iar ceilalţi, care nu fuseseră însuraţi la încorporare, să se socotească în rândul spornicilor şi să li se dea locuri pe moşiile statului". Evenimentele din vara anului 1877 de pe front au urgentat probabil promulgarea legii şi accelerarea procesului de împroprietărire a însurăţeilor la care se făcea referire anterior. Nu de puţine ori combatanţii au fost încurajaţi cu următoarele cuvinte: "Mergeţi, copii! Vă aşteaptă acasă pământul pentru voi şi pentru copiii voştri." Ca urmare a acestor precizări, satul Vânători a fost înfiinţat în urma aplicării acestui paragraf din lege, numele fiind dat de Regimentul Vânători. Atunci au luat fiinţă şi satele Petreşti şi Jorăşti.

Se menţionează de asemenea şi pădurea ce aparţinea tot satului de 128 ha numită mai târziu Crângul Petreşti.

       În  anul 1893 ,,.. Primăria Oraşului Focşani  propunea Ministrului Domeniilor să-i cedeze 40 de hectare din Pădurea Statului Crângul Petreşti , … în scopul distrărei orăşenilor. Astfel, în baza Deciziunii din 24 martie 1893 a Consiliului Comunal al Urbei Focşani, Primăria înainta, peste numai o săptămână, o adresă ministerului mai sus menţionat. În document se reamintea  faptul că Ministerul Domeniilor hotărâse ca acea „mică pădure numită  Crângu,  proprietate a Statului", să nu fie vândută, ci să se conserve în starea ei actuală, în care scop sunt numiţi doi pădurari spre a păzi… Aici se păstrează  …. Rezervaţia de arhitectură şi tehnică populară vrânceană…  şi se constituie ca parte componentă a Muzeului Vrancei. Sectia a fost deschisă publicului în anul 1977 apărând ca o necesitate culturală de mare importanţă pentru păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului etnografic al judeţului Vrancea. Prin structura sa, secţia a fost gândită ca un sat din Vrancea cu tot tipicul său.  Amplasată în cadrul natural al pădurii Petreşti, secţia în aer liber cuprinde 73 de construcţii autentice grupate în 32 de complexe cu peste 6000 de obiecte diferite. Muzeul este structurat pe doua mari sectoare: al instalaţiilor tehnice ţărăneşti şi al gospodăriilor şi construcţiilor de interes public.

       Toate aceste preţioase mărturii ale culturii populare constituie o pledoarie pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea a tot ceea ce au creat valoros înaintaşii noştri generaţiilor viitoare…

          În jurul anului  1890 -1900 în satul Petreşti,  după cum  ne mărturiseşte Nicolae Lupu,  erau cunoscute următoarele  familii :

 Arbone Dumitru,  Corhană Gheorghe, Dorobăţ Toader,  Galoiu Iordache, Grigorică Tache,  Istrate Ion,   Iosif Stan , Lupu Sandu, Manta Nicolae, Moclea Dumitru, Miron  Dumitru, Mocanu Ion, Nanu Nică,  ,  Oancea Stan, Oancea Toader,  Olteanu Stoian,  Partenie  Mihai, Potlog Vasile, Rotaru Panaite,  Său Manolache, Sîrbu Magdalena, Turcu Andrei, Tudorache Stoica,  Ţilincă Ion,  Vizitiu Ion, Vişan Neculai,  Voicu Ion. Pe la anul 1938 numărul de familii se dublează  după cum ne mărturiseşte Nicolae Nenciu şi Hurmuzache  Dumitru, dar apare şi o organizare teritorială  de sine stătătoare  cu biserica, primăria şi şcoala pentru copii satului.  Primarii şi viceprimarii comunei Petreşti  erau aleşi dinte  gospodarii satului şi anume:  Galoiu Ion, Grigorică  Neculai, Manta Nicolae, Oancea Toader, Purea Constantin, Său Manolache,  Vizitiu Mitu, iar primii învăţători  erau Balaban,  Florenţiu Ion, Ispavnicu Grigore,  Ispavnicu Clemanţa, Bunea Ion.

 

       Biserica "Naşterea Maicii Domnului" din satul Petreşti, com. Vânători, jud. Vrancea se află aşezată în centrul satului. Bătrânii satului spun cu respect că anul începerii construcţiei Bisericii cu hramul "Sfinţii Voievozi" este 1927 de vrednicul de pomenire Preotul Nicolae Stancu pe terenul  primit  în anul 1893 aşa cum se menţionează  în Certificatul Nr.299 din  16.VI 1946 unde primarul I. Galoiu menţionează :  ,, Certificăm: că în adevăr Biserica filială ,,Sf. Voievozi” din Com. Petreşti –Putna, posedă prin împroprietărirea din 1983 suprafaţa de 0.3500 ha teren în  centru satului, destinat pentru clădirea bisericii….”  Lucrările s-au  realizat cu osteneala credincioşilor sub conducerea unui comitet condus de căpitanul Iacovache Nicolae din Focşani.
      Cutremurul din anul 1940 a prăbuşit total Sfânta Biserică, rămânând o ruină până în anul 1954, când vrednicul de pomenire Preotul Nicolae Stancu împreună cu credincioşii pornesc din temelii o noua biserica având ca meşteri zidari pe Vanghelie Gioni,  Stavăr Gioni şi Gheorghe Vieru din Focşani, prin contribuţia credincioşilor din Petreşti ,  şi a Sfintei Episcopii a Buzăului, remarcându-se în mod deosebit credincioşii Vizitiu Dumitru, Barbu Nicolae si cântăreţul Cîrjan Ionel. Zidul gros din cărămidă a fost construit cu multă osteneală la care au ajutat credincioşii cu foarte multă muncă, pregătind cărămida  în curtea bisericii pe care o cărau apoi cu targa după ce era  arsă.    Se spune că pentru plata meşterilor, a varului  şi nisipului pentru construire credincioşii satului şi-au vândut  terenuri  primite  sau cumpărate ori vitele şi ce aveau, făcând mari sacrificii pentru înălţarea Sfintei Biserici.
     Biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica "In causto" vernisată cu ceară de albine de către pictorul Adolf Cantini din Focşani şi înfrumuseţată cu strane care au fost sculptate de către Iancu Simion şi dotată cu mobilier   şi   cele necesare  pentru desfăşurarea  cultului.
     La data de 11 oct. 1970  Preasfinţitul Părinte Dr. Antim Angelescu  Episcop al Eparhiei Buzăului, împreună cu un ales sobor de preoţi în frunte cu Părintele Protoiereu  Munteanu  I , sfinţeşte biserica cu hramul "Naşterea Maicii Domnului", la care iau parte numeroşi credincioşi din sat şi parohiile învecinate spre mulţumirea sufletească a credincioşilor din Petreşti.

    Cutremurul din 4 martie 1977 face doar câteva fisuri la pictură, biserica fiind bine construită a rezistat de această dată.
    În ziua de 23 mai 1992 Biserica este trăsnită, provocându-se un mare incendiu, acoperişul, turla şi mai mult de jumătate din strane au ars, rămânând creştinii cu multe lacrimi si durere în suflet, plecând  la slujbe la Vânători, de care aparţinea  ca filială,  sau la bisericile din Focşani.         

     În anul 1993 Pr. Alanei Adrian, împreuna cu Membrii Consiliului Parohial în frunte cu epitropul Vizitiu Mihai încep lucrările de reparații la acoperiș și tencuielile interioare.         La 01 august 1994 prin Ordinul 2469 se înfiinţează PAROHIA PETREŞTI

          La 06 august 1994, prin înfiinţarea Parohiei Petresti (din filială), postul este ocupat prin transfer de Pr. Cobzaru Ioan de la parohia Hăulişca, com. Păulesti, jud.Vrancea, acum ia fiinţă primul consiliu şi comitet parohial al parohiei Petreşti. S-au ales prin  Ord.23  din 14. 08. 1994 un grup de consilieri cu o dragoste de biserică  deosebită şi care erau respectaţi şi  iubiţi de enoriaşi şi a nume : Epitrop casier: Vizitiu Mihai- Mihalache;   consilierii: Mihalache  Dumitru-Mitiţă,  Potlog  Ion,  Oţelaş Ştefan,  Său Nicolae,  Sîrbu Mihai, Barbu Ion,  Roşca Mircea,  Năstase Ion  şi supleanţii Patron Gheorghe şi        Feraru Vasile.                                            În anul 1995 încep lucrările de pictură a Sfintei Biserici , lucrarea fiind executată de către pictorul Ciuhureanu Tudorel din Bucureşti. În timpul lucrărilor Membrii Consiliului si Comitetului Parohial în frunte cu domnul Vizitiu Mihai au lucrat cu mult zel si dragoste alături de  preot şi credincioşii din parohie.
      In ziua de 1 septembrie 1996, Preasfinţitul Părinte  Epifanie  Norocel  Episcop al Eparhiei Buzăului şi Vrancei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi cu părintele Protoiereu Ene Ionel, resfinţeşte Biserica dar şi troiţa din curtea bisericii, ridicată de Fam. Nedelcu Ion.
      În anul 1999, la iniţiativa Pr. Paroh Cobzaru Ioan şi a Fam. Pelin Grigore se ridică la intrarea în sat  un monument în cinstea eroilor,  o troiţă care este sfinţită în ziua de 14 septembrie 1999, de Preasfinţitul Părinte Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei.
     În anul 2001, la iniţiativa Pr. Cobzaru Ioan şi a Consiliului Parohial se demolează clopotniţa care era din lemn  cu baza putredă şi se încep lucrările de construcţie din beton armat a Clopotniţei noi şi a Casei de prăznuire. Lucrările au fost executate de Membrii Consiliului si Comitetului Parohial : Mihalache Mitica-Dumitru, Potlog Ion, Sau Nicolae, Hurmuzache Zamfir, Otelaş Ştefan si cântăreţul Cârjan Ionel, Vizitiu Mihai, Barbu Ion, Roşca Mircea, Lupu Nicolae, Patron Gheorghe, Năstase Alexandru, Feraru Vasile, Său Ionel, Jitia Ion, Sîrbu Mihai, Rusu Mihai, Popa Alexandru, Grigorică Cristea, Olteanu Cruceanu, Nenciu Nicolae, a cântăreţilor Sihleanu Emil şi Angheluţă Marius în frunte cu preotul paroh şi unii enoriaşi din satul Petresti, cumpărându-se numai materialele.
      Sfinţirea a avut loc în ziua de 19 octombire 2003, de către Preasfinţitul Părinte Epifanie Episcopul Buzăului şi Vrancei,  împreună cu un sobor de preoţi în frunte cu Părintele Protoiereu Boghină Negoiţă din Protoieria 2 Focsani.
      In toamna anului 2006 s-au început lucrările la temelia Camerei mortuare cu harmul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", iar în primăvara anului 2007 s-au continuat lucrările de construcţie cu ajutorul domnului Primar Macovei Gheorghe, care a oferit suma de 50.000 RON, printr-un program guvernamental, făcându-se posibilă terminarea la timp a lucrărilor de construcţie, inclusiv pictura din camera mortuară.  Pictura a fost executata în tehnica "fresco" de către pictorul Soare Cristinel din Focşani, din toamna anului 2007 până în vara anului 2008, urmând dotarea cu cele necesare exercitarii cultului pentru a putea fi sfinţită.

În vara anului 2008 s-au cumpărat 2,37 ha teren agricol  pentru  parohie. 
      In septembrie 2008 s-a format postul de preot doi, pe care a fost numit tânărul Balercă Adrian, licenţiat în Teologie.

Tot în anul 2008 s-au executat lucrări de încălzire cu centrală termică pentru Sfânta Biserică şi Casa de prăznuire.

Sstranele, care au ars în anul 1992, trebuiau   completate sau  înlocuite.  Au fost comandate 42 de strane din stejar, Iconostas, Strană cântăreţ şi Tetrapod. Lucrările au fost executate de Chihai Stefan,  din satul Nemţişor, com. Vânători, jud. Neamt iar la 24 feb. 2009 au fost montate .

       În primăvara şi vara anului 2009 Sfânta Biserică  s-a  curăţat  pe interior de praf  şi  fum,  s-a  reparat şi s-a văruit  exteriorul,  a fost dotată cu sistem de alarmă; s-au cumpărat Sfinte vase şi obiecte de cult. S-a făcut curăţenie generală  la trapeză, bucătărie, camera  de  oaspeţi în interior şi exterior,  iar la trapeză şi bucătărie s-au făcut ultimele dotări cu instalaţie sanitară, hidrofor, boiler, hotă, chiuvetă; s-a pus faianţă şi gresie, iar  pe data  de  17 oct. 2009  s-au binecuvântat  aceste lucrări şi  s-a sfinţit Camera mortuară de Preasfinţitul Părinte Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei împreună cu un ales sobor de preoţi, în frunte cu  Părintele Protoiereu Boghină Negoiţă din Protoieria 2 Focsani.

       În anul 2010  biserica  şi  camera mortuară au fost dotate cu  aer condiţionat prin donaţia D-lui Drîstaru Ghe. şi  a  Primăriei Vânatori,    prin deputata  Toma Daniela.

        În anul 2011, la iniţiativa Pr. Cobzaru Ioan şi a Consiliului Parohial, pentru a se menţine  temperatura   şi a nu se face  consum mare,  s-a hotărât să se schimbe  stoleria de la Sfânta Biserică cu ferestre din  termopan iar la intrare să se monteze  uşi  metalice,  lucrare terminată la 8 septembrie 2011.

        În anul 2012,  după retrocedarea terenului  cu o suprafaţă de 4125   m.p., unde s-a aflat cimitirul vechi al parohiei, conform  Certificatului emis de  primăria comunei  Petreşti la data de 16.05 1946 de primarul I. Galoiu, s-a înaintat  documentaţia pentru începerea lucrărilor  de defrişare a arborilor şi arbuştilor pentru a putea fi împrejmuit  şi pregătit în scopul dării în folosinţă.  La data de 05. 06 2012  s-a primit aprobarea Arhiepiscopiei pentru începerea lucrărilor.  La data de 22.XI.2012 s-au încheiat lucrările de ,,Defrişare şi  împrejmuire  cu gard cu temele de zid  şi plase zincate”  în valoare  de  43212,09 lei.

       În data de 20 septembrie  2013 Parohia  a primit Avizul „NORMELOR  INTERNE DE FUNCŢIONARE  A   CIMITIRULUI VECHI- PETREŞTI”  pentru fi dat în folosinţă.

        În data de 02 Februarie  2014,  în  urma alegerilor parohiale  au fost  aleşi  următorii membrii al Consiliului Parohial:  Epitrop casier : Papuc Marian,     

Membrii : Rusu  Mihai , Manta  Mărgărit,  Rada Nicolae ,  Nistoroiu Ion,                                                                                                                                                                        Oţelaş_ Vasile,  Fînaru Nicolae,  Giurcă  Florin,  Membru supleant-Sîrbu Vartolomei.

 

 

                                                                    

                                                                                               

 

                                                                                               Pr. Paroh  Cobzaru  Ion

 

 

 

 

1)Virginica Sîrbu,  Daniela Gina Muşat-  Comuna Vînători,trecut, prezent şi viitor

    Ed. Terra  Focşani       2009   

2 ) I. Ionescu – Agricultura judeţului Putna – pag.301
3)  Documente parohiale- Certificate  emise de Comuna  Petreşti, 16. 06. 1946

4)  Direcţia Judeţiană  pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea -Rezervatia de arhitectură si    tehnică populară din Crângul Petresti, comuna Vânători